[ EOS -images ]

υπηρεσίες διαχείρισης τηλεπικοινωνιακών και πληροφορικών συστημάτων


η ΗΩΣ -εικόνες, ιδρύθηκε το 1989 με αντικείμενο, αρχικά, την ψηφιακή επεξεργασία οπτικοακουστικού υλικού. Ήδη, απο την αρχή της λειτουργίας της, κλήθηκε να αντιμετωπίσει προβλήματα απομακρυσμένης διαχείρισης βάσεων δεδομένων που προέκυπταν από τον όγκο της πληροφορίας σε συνάρτηση με τις συνθήκες δικτύωσης της εποχής. Από το 1991 αναπτύσσει σαν ξεχωριστές δραστηριότητες την διαχείριση συστημάτων εξυπηρέτησης βάσεων δεδομένων, και την διαχείριση συστημάτων ελέγχου δικτύωσης και απομακρυσμένης πρόσβασης, δραστηριότητες που ως το 1997 έγιναν, σταδιακά, το κύριο αντικείμενό της.  Σχεδιάζουμε και υλοποιούμε εξελιγμένα συστήματα γιά την εξυπηρέτηση δικτυακών υπηρεσιών και πρωτοκόλων, και τον έλεγχο ιεραρχημένης δρομολόγησης δεδομένων σε δίκτυα με ή χωρίς κρυπτογράφηση.
  Διασφαλίζουμε αδιάλειπτη διαθεσιμότητα με χρήση, μεταξύ άλλων, πολλαπλών παράλληλων είτε εναλλακτικών δρομολογήσεων, διαφορετικών τεχνολογιών.
  Εφαρμόζουμε υλοποιήσεις δυναμικής διαχείρισης χωρητικότητας για την εξασφάλιση ανενόχλητης παράλληλης εξυπηρέτησης διαφορετικών πρωτοκόλων και εφαρμογών, ακόμη και σε συνθήκες μερικής αστάθειας, σε συνάρτηση με την στιγμιαία απαίτηση και διαθεσιμότητα.
  Με καλύτερη αξιοποίηση, και προσαρμογή στις δοσμένες ανάγκες, των διαθέσιμων τεχνολογιών, έχουμε, σε ορισμένες περιπτώσεις, επιτύχει περιορισμό του λειτουργικού και τηλεπικοινωνιακού κόστους ως και κατά 70%.
  Ιδιαίτερη έμφαση, όταν είναι απαραίτητο, δίνουμε στην ασφάλεια, υιοθετόντας συχνά τεχνικές ιδιαίτερες, αντισυμβατικές, ασυνήθιστες και λιγότερο προβλέψιμες.
  Εγκαθιστούμε και διαχειριζόμαστε εξυπηρετητές ονοματοδοσίας, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, περιεχομένου ιστού, βάσεων δεδομένων, αυθεντικοποίησης, διανομής αρχείων κλπ, με αξιοποίηση των δυνατοτήτων των πρωτοκόλων και προγραμματισμό αντίστοιχων εφαρμογών.


    στο πελατολόγιό μας περιλαμβάνονται:

 • διεθνείς οργανισμοί
 • διεθνείς και ελληνικές μη κυβερνητικές οργανώσεις
 • επιμελητήρια, ομοσπονδίες
 • πιστωτικά ιδρύματα, τράπεζες, ασφαλιστικές και επενδυτικές εταιρείες
 • δίκτυα διαβίβασης εντολών και πληροφορίας εποπτείας
 • κατασκευαστικές εταιρείες και παραγωγικές μονάδες
 • internet service providers
 • αλυσίδες και μεμονωμένα internet cafe
 • ταξιδιωτικά πρακτορεία, γραφεία και ξενοδοχεία
 • νοσοκομειακές μονάδες και μονάδες υγείας
 • εμπορικές αλυσίδες και εταιρείες δικτύων διανομήςστοιχεία επικοινωνίας:

ΗΩΣ -εικόνες
Ιουλιανού 41
10433 Αθήνα

τηλ: 2108229104
sales @  eos .gr
Ηώς και Τιθωνός.
η ΗΩΣ, πρώιμη Ελληνίδα Θεά της ημέρας και του φωτός, προσωποποίηση της Αυγής, κόρη του Υπερίωνα και της Θείας (είτε άλλως της Νύκτας), αδελφή του Ήλιου και της Σελήνης, μητέρα των Άστρων και των Ανέμων. Με τα ρόδινά της δάκτυλα ανοίγει τον πέπλο της μέρας, διώκει το σκότος, και καθοδηγεί (προηγούμενη) τον Ήλιο στην Ουράνια διαδρομή του. Γονιμότατη, ποθητή και δραστήρια, γέννησε πολλούς απογόνους, με διαφορετικούς συντρόφους, θνητούς και μη.

HOME